Công ty thành viên

Công ty TNHH Quốc tế Bảo Vy

 Bao Vy Pottery là nhà sản xuất và cung cấp các sản phẩm gốm sứ chất lượng cao cho sử dụng  trong nhà và ngoài vườn. Các loại sản phẩm chúng tôi gồm : ceramic, polystone, terracotta, terrazzo, cement nhẹ, sợi thủy tinh (GRC), thiếc, sản phẩm bắn cát….vv.. Thị trường xuất khẩu chính là Úc, Châu Âu, Trung Đông, Bắc Mỹ và Châu Á.

Ngoài cung cấp các sản phẩm theo catalog, chúng tôi cũng phát triển sản phẩm mới theo thiết kế riêng của từng khách hàng

Vui lòng xem thêm chi tiết ở website  http://www.baovypottery.com

Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật Bồ Câu:

                                                                            Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật Bồ Câu là nhà đầu tư và khai thác vận hành chuyên

                                                                            nghiệp các dịch vụ  hạ tầng viễn thông, bao gồm nhưng không giới hạn hệ thống phủ

                                                                            sóng di động trong tòa nhà, điện thoại cố định, internet bang rộng, truyền hình cáp.