Nhà cung cấp và Khách hàng

Suốt 17 năm qua, chúng tôi đã xây dựng các mối quan hệ “trọn đời” với các nhà cung ứng là các nhà sản xuất hàng đầu trên thế giới. Chúng tôi làm việc chặt chẽ với họ và tham gia giải quyết từng sự cố trong quá trình sản xuất của khách hàng một cách nhanh chóng. Chúng tôi tự hào là đối tác cung ứng hàng đầu cho khách hàng khắp cả nước.

Nhà cung cấp

       

Khách hàng