Hỗ trợ trực tuyến

Để biết thông tin về nhóm hàng nguyên liệu thức ăn gia súc : giá cả, lượng hàng có sẵn, điều kiện mua bán và thanh toán, vui lòng liên hệ 

 

Mrs. Tam Le, Deputy Diretor

Mobile : (84) 913 112 346

Email:tam.le@e-goldeneagle.com

Mrs. Hao Cao, Sales Excecutive

Mobile : (84) 919 164 805

Email:salesassist@e-goldeneagle.com

Mrs. Anh Tran, Sales Manager North VN

Mobile : (84) 903 062 330

Email:feedsales5@e-goldeneagle.com

Ms. Tam Nguyen, Sourcing and Export Manager

Mobile : (84) 908 780 289

Email:exportsales@e-goldeneagle.com