Hỗ trợ trực tuyến

Để biết thông tin về nhóm hàng nguyên liệu thức ăn gia súc : giá cả, lượng hàng có sẵn, điều kiện mua bán và thanh toán, vui lòng liên hệ 

 

Mrs. Tam Le, Deputy Diretor

Mobile : (84) 913 112 346

Email:tam.le@e-goldeneagle.com