Công ty TNHH Kim Bàng

 

 

Văn phòng chính

 

9/9 Street 64, Thao Dien Ward,

Thu Duc City, Ho Chi Minh City, Viet Nam

Tel: (028) 3519 1660 ( 8 lines)

Fax : (028) 3519 1662

 

Nhà xưởng

 

1110 Tan Phuoc Khanh Village,

Tan Uyen District, Binh Duong Province, VN   

info@e-goldeneagle.com

www.e-goldeneagle.com 

 

Liên hệ

 

Để biết các thông tin chung                                                                                                                                : info@e-goldeneagle.com 
Để biết thông tin mua và bán nguyên liệu thức ăn gia súc  : tam.le@e-goldeneagle.com 
Để mua nguyên liệu công nghiệp  : vicky.phan@e-goldeneagle.com  

Để mua hương liệu thực phầm và công nghiệp

 :eximport@e-goldeneagle.com 
Phòng kế toán  : vu.dong@e-goldeneagle.com 
Phòng hành chính nhân sự  : hr@e-goldeneagle.com 
Để biết thông tin xuất khẩu  : exportsales@e-goldeneagle.com
Đối với các nhà cung cấp muốn thiết lập hệ thống phân phối và đại lý tại Việt Nam  : vicky.phan@e-goldeneagle.com