Tại gia đình Kim Bàng, chúng tôi tin rằng mục tiêu  sự nghiệp và  gia đình đều quan trong đối vói mỗi thành viên công ty. Với mục tiêu kinh doanh đa dạng, chúng tôi có thể đáp ứng nhiều cơ hội và cung cấp cho các bạn nhiều kinh nghiệm rộng rãi.  TRong thế giới ngày càng cạnh tranh này, chúng tôi cũng cố gắng tạo ra môi trừơng cân bằng về công việc- cuộc sống gia đình cho mổi nhân viên.  


Trong môi trường làm việc nhiều thách thức tại Kim Bàng, chúng tôi chào đón bất cứ nhân tài nào muốn có cơ hội mở rộng và phát triển kỹ năng của họ. Chúng tôi luôn tìm kiếm các cá nhân sáng dạ, năng động và tài năng để gia nhập vào đội ngũ thành viên của mình, Vui lòng nộp thông tin ứng viên . Tải về tại đây : Download Here

HIện nay chúng tôi đang tìm thành viên cho các  vị trí sau đây :